Město Štětí
Registr střetu zájmů

Registr střetu zájmů

Povinnost podat čestné prohlášení vzniká veřejným funkcionářům po celou dobu výkonu jejich funkce. Toto prohlášení musí učinit nejpozději do 30. 6. následujícího roku. Veřejný funkcionář, který ukončí výkon funkce v průběhu roku, je povinen učinit prohlášení nejpozději do 30-ti dnů od ukončení výkonu funkce.

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. O každém nahlédnutí do registru se provede záznam s uvedením osoby, která do registru nahlížela, předmět dotazu a čas poskytnutí informace.

Přestupky

Přestupku se dopustí každý, kdo sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru nebo bude využívat informace k jiným účelům, než je zjištění případného střetu zájmů. Za přestupek je možné uložit pokutu ve výši až 100.000,- Kč.

Zákon č. 159/2006 Sb.

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen "registr") je soubor dokladů podávaných veřejnými funkcionáři dle zákona č. 159/2006 Sb.

Podrobné znění zákona najdete v elektronické podobě např. na portálu veřejné správy:

http://portal.gov.cz/zakon/...
Copyright © GORDIC spol. s r. o. 1993 - 2011
  • Mapa webu
  • Přístupnost
  • Tisk stránky